ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെയും സ്വര്‍ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു

കോട്ടയം: സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ചുയരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 30,400 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 3,800 രൂപയായി. ജനുവരി ഒന്നിനു 29,000 രൂപയായിരുന്നു പവന്‍റെ വില.

prp

Leave a Reply

*