സ്തനാര്‍ബുദത്തെ നേരിടാന്‍ വേണം ഈ മുന്‍കരുതലുകള്‍

സ്തനാര്‍ബുദം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു രോഗമല്ല സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗമായി ഇന്ന് ബ്രെസ്റ്റ്