വായ്പ്പുണ്ണ്‍ മാറ്റാം ഞൊടിയിടയില്‍

ശരീരം നന്നായി ചൂടാകുമ്പോഴാണ് വായ്പ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.  ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ നേരിട്ട് മുറിവില്‍ തേച്ച്‌ പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാ വിധത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

<>  മൗത്ത് വാഷ് ആയി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വെള്ളത്തില്‍ നല്ലതു പോലെ കലര്‍ത്തി മൗത്ത് വാഷ് ആയി ദിവസവും മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

<>  ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും ഉപയോഗിച്ച്‌ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ്. ഇവ രണ്ടും നല്ലതു പോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മുറിവില്‍ തേച്ച്‌ പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് മൗത്ത് അള്‍സര്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

<>  വിറ്റാമിന്‍ബി അടങ്ങിയ മോര്, പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍, ഇലക്കറികള്‍, കരള്‍, മത്സ്യം എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. ഇതെല്ലാം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ വായ്പ്പുണ്ണ് മാറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

<> വായ്പ്പുണ്ണിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് തേന്‍. തേന്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ വെറും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വായ്പ്പുണ്ണിനെ ഇല്ലാതാക്കാം. അല്‍പം നീറുന്നതാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാം.

<> ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാന്‍ തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇത് വായ്പ്പുണ്ണിനെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

prp

Related posts

Leave a Reply

*