മത്സരം മുടക്കി പാമ്ബ്!!

വിജയവാഡ: രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് മൈതാനത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ “കളിക്കാരനെ” കണ്ട് ഏവരുമൊന്ന് അമ്ബരന്നു…

ഞ്ജി ട്രോഫി ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ആന്ധ്ര – വിദര്‍ഭ മത്സരത്തിന് മുന്‍പാണ്‌ ഈ കളിക്കാരന്‍ കളിക്കളം കീഴടക്കിയത്. പുതിയ കളിക്കാരന്‍ ആരെന്നല്ലേ? ഒരു ‘പാമ്ബ്’ ആയിരുന്നു ആ കളികാരന്‍!!

മത്സരം നടക്കുന്ന മൈതാനത്ത് പാമ്ബ് എത്തിയതോടെ കളിമുടങ്ങി. പിന്നീട് പാമ്ബ് മൈതാനത്തുനിന്നും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയതിനുശേഷമാണ് കളി തുടങ്ങിയത്.

പാമ്ബ് മൈതാനത്തുകൂടി നീങ്ങുന്ന വീഡിയോ ബി.സി.സി.ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

prp

Leave a Reply

*