ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗത്തില്‍ 21 ശതമാനം ഇടിവ്‌

രാജ്യത്ത് എടിഎമ്മിന്റെയും ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകളുടെയും എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് എടിഎം ഇന്‍ഡസ്ട്രി,