ഇന്ധനവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; കുറഞ്ഞത് പെട്രോളിന് 12പൈസ ഡീസലിന് 15പൈസ

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 12 പൈസയും ഡീസലിന് 15 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 74.17 രൂപയും ഡീസലിന് 68.81 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ ഇന്ധനവില യഥാക്രമം 74.29 രൂപയും 68.96 രൂപയുമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിന്റെ വില 75 രൂപ 55 പൈസയും ഡീസല്‍ വില 70 രൂപ 10 പൈസയുമാണ്. കോഴിക്കോട് പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില യഥാക്രമം 74 രൂപ 55 പൈസ, 69 രൂപ രൂപ 10 പൈസ എന്നിങ്ങനെയാണ്.

prp

Leave a Reply

*